AUTOMATISERING

Vi har lang erfaring med utrustning til roboter, som gripeverktøy, verktøyvekslere, kollisjonsbeskyttelse, kompenseringenheter og måleutstyr.
I mange år har vi samarbeidet med SCHUNK - verdensledende på gripere.
De senere år har også 6-aksede kraftsensorer til roboter blitt interessant for industrien samt for forskning og utvikling.

SPØR OSS OM ROBOTVERKTØY!

Nøsteveien 43
NO-3413 LIER

Postboks 4
NO-3401 LIER

Tlf: 32 84 65 88
Epost: sture@hedloev.no