Komposittreparasjon

Vi har i mange år levert utstyr for reparasjon og herding av kompositter, da spesielt hot-bondere, varmematter og lamper.
Amerikansk produsent av Hot-Bondere, varmematter og tilbøhør til komposittreparasjon.

Nøsteveien 43
NO-3413 LIER

Postboks 4
NO-3401 LIER

Tlf: 32 84 65 88
Epost: sture@hedloev.no