Estimering
GALORATH lager software som estimerer kostnader i forbindelse med produktutvikling og produktfremtaking.
Dette er meget krafig programvare som har sin bakgrunn i utviklingsprosjekter innenfor romfart, luftfart, software etc. Under utviklingen av sine modeller for estimering har GALORATH hatt tilgang til data på flere tusen prosjekter.

thumb_sshardwarecore.jpg

SEER for Manufacturing
Program som estimerer av hvor mye det vil koste å produsere en gitt del eller produkt. Dette gjøres ved å bruke parametere som bedriftens kapabilitet, prosesser og materialerSEER for Hardware
Programmet som ser på utviklingskostader, tidsbruk, ressursbruk og risiko på prosjekter. Dette kan brukes på alt fra enkle strukturer, mekanikk, hydraulikk, elektronikk til avanserte luft og romfartsapplikasjoner.

SEER for Software
Gjør det samme som SEER-H for utvikling av software. Inneholder databaser for alle typer utviklingsprosjekter innen software og integrerte systemer.

SEER for IT
Beregner kostader og ressursbruk ved implemtering av av nye IT-prosjekter.

Nøsteveien 43
NO-3413 LIER

Postboks 4
NO-3401 LIER

Tlf: 32 84 65 88
Epost: sture@hedloev.no